Lideri na tržištu moraju da budu originalni i inovativni. U vremenu kada je jako teško izdvojiti jednu reklamno-propagandnu poruku od druge zadovoljstvo nam je da Vam ponudimo, novo,originalno, senzacionalno i ekskluzivno – marketing kampanje paraglajderom. Za razliku od dosadašnjih standardnih načina reklamiranja ovaj vid reklamiranja pruža mogućnost znatno efikasnijeg marketnig komuniciranja. Istraživanja u zemljama koja duže vreme koriste navedenu prednost ovog medija pokazuju da ni jedan medij ne izaziva takvu reakciju kao paraglajder. Zadivljujućih 100% ispitanika izjavilo je da paraglajder privuče trenutno pažnju, 65% ispitanika primećije bilbord na ulici, a 56% primećije tekst u štampi. Paraglajder izaziva trenutnu pažnju i uzbuđenje. Anketa je pokazala da 95% ispitanika komentarišu i diskutuju o paraglajdru koje vidi, 28% komentarišu bilbord, a 18% komentarišu tekst oglasa u štampi. Zainteresovanost – Preko 50% anketiranih je odgovorilo da su se zaustavili i posmatrali dok leti, 33% je snimilo fotografije, a 14% je pratilo paraglajder da vidi gde on odlazi. Pamćenje: 96% ispitanika može imenovati tri paraglajdera koja su videli, 25% može imenovati tri bilborda a samo 9% može imenovati tekući oglas u štampi. Dokazano je da je to jedini medij marketinga koji izaziva interakciju kupca. Anketirani su se setili čak i reklame na paraglajderu koji nisu videli 3 godine i više. Sposobnost paraglajdera da prenesu poruku  koja ostaje u mislima posmatrača ne može se poreditini ni sa jednim drugim konvecionalnim medijem. Mogućnosti korišćenja paraglajdera u svrhe marketinga – reklamiranja su praktično neograničene, mi Vam možemo predočiti samo neke: brendiranje kupole paraglajdera reklamiranje na zastavi koju paraglajder vuče bacanje flajera Ovaj medij možete koristiti u propagandnim kampanjama u kombinaciji sa drugim promotivnim instrumentima  a posebno je interesantno na našem tržištu koje bi Vam dalo epitet lidera, bar u smislu inovativnosti u promociji. Uvereni smo da ćete prepoznati marketinški potencijal ovog novog medija i da ćete u njemu pronaći svoj poslovni interes.