SVIJETSKI KUP u preciznom slijetanju paragliderom, Trakošćan 2007
( PARAGLIDING ACCURACY WORLD CUP,  CROATIA 2007 )
MJESTO KLUB (TEAM) 1. Serija 2. Serija 3. Serija UKUPNO
1 KŠL ĆUK 56 18 45 119
2 KPL KANJA 217 271 9 497
3 BEOGRAD 1 151 264 532 947
4 PERNIK 564 1234 27 1825
5 BLAGOEVGRAD 2045 100 363 2508
6 CROATIA 1726 600 227 2553
7 PGK DELTA 1021 1063 1007 3091
8 KAVKA  KISOVEC 1541 1495 1350 4386
9 KSL KOLIBRI 1261 1479 1713 4453
10 EOL KRALJEVO 1208 1575 1741 4524
11 GRUNF   2559 2008 64 4631
12 QUATRO SENIOR TIM 2221 1141 1725 5087